Niech każdy zbada swoje myśli; ujrzymy, iż wszystkie zaprząta przeszłość i przyszłość; a jeśli myślimy, to jeno aby zaczerpnąć z niej treści do snucia przyszłości. Teraźniejszość nie jest nigdy naszym celem. Przeszłość i teraźniejszość są dla nas środkami; celem jest tylko przyszłość. Tak wiec nie żyjemy nigdy, ale spodziewamy się żyć; gotujemy się wciąż do szczęścia, a co za tym idzie, nie kosztujemy go nigdy.


niech-każdy-zbada-swoje-myśli-ujrzymy-iż-wszystkie-zaprzą-przeszłość-i-przyszłość-a-śli-myślimy-to-jeno-aby-zaczerpnąć-z-niej-treś-do
blaise pascalniechkażdyzbadaswojemyśliujrzymywszystkiezaprzątaprzeszłośćprzyszłośćjeślimyślimytojenoabyzaczerpnąćniejtreścidosnuciaprzyszłościteraźniejszośćniejestnigdynaszymcelemprzeszłośćteraźniejszośćdlanasśrodkamicelemtylkoprzyszłośćtakwiecżyjemynigdyalespodziewamysiężyćgotujemywciąższczęściacozatymidziekosztujemygonigdyniech każdykażdy zbadazbada swojeswoje myśliiż wszystkiewszystkie zaprzątazaprząta przeszłośćprzeszłość ii przyszłośćjeśli myślimyjeno abyaby zaczerpnąćzaczerpnąć zz niejniej treścitreści dodo snuciasnucia przyszłościteraźniejszość nienie jestjest nigdynigdy naszymnaszym celemprzeszłość ii teraźniejszośćteraźniejszość sąsą dladla nasnas środkamicelem jestjest tylkotylko przyszłośćtak wiecwiec nienie żyjemyżyjemy nigdyale spodziewamyspodziewamy sięgotujemy sięsię wciążwciąż dodo szczęściaco zaza tymtym idzienie kosztujemykosztujemy gogo nigdyniech każdy zbadakażdy zbada swojezbada swoje myśliiż wszystkie zaprzątawszystkie zaprząta przeszłośćzaprząta przeszłość iprzeszłość i przyszłośća jeśli myślimyjeno aby zaczerpnąćaby zaczerpnąć zzaczerpnąć z niejz niej treściniej treści dotreści do snuciado snucia przyszłościteraźniejszość nie jestnie jest nigdyjest nigdy naszymnigdy naszym celemprzeszłość i teraźniejszośći teraźniejszość sąteraźniejszość są dlasą dla nasdla nas środkamicelem jest tylkojest tylko przyszłośćtak wiec niewiec nie żyjemynie żyjemy nigdyale spodziewamy sięspodziewamy się żyćgotujemy się wciążsię wciąż dowciąż do szczęściaa co zaco za tymza tym idzienie kosztujemy gokosztujemy go nigdy

Przeszłość i teraźniejszość są naszymi środkami. Tylko przyszłość jest celem. -Blaise Pascal
przeszłość-i-teraźniejszość-są-naszymi-środkami-tylko-przyszłość-jest-celem
Teraźniejszość jest czymś, co nas wiąże. Przyszłość tworzymy sobie w wyobraźni. Tylko przeszłość jest czystą rzeczywistością. -Simone Weil
teraźniejszość-jest-czymś-co-nas-wiąże-przyszłość-tworzymy-sobie-w-wyobraź-tylko-przeszłość-jest-czystą-rzeczywistośą
Każdy człowiek ma dwóch nieprzyjaciół: przeszłość i przyszłość. Największym darem, jaki otrzymał, jest teraźniejszość. -Gilbert Cesbron
każdy-człowiek-dwóch-nieprzyjaciół-przeszłość-i-przyszłość-największym-darem-jaki-otrzymał-jest-teraźniejszość
Teraźniejszość zawsze postępuje, przyszłość ciągle się wycieńcza, przeszłość nieustannie rośnie. -Stefan Witwicki
teraźniejszość-zawsze-postępuje-przyszłość-ągle-ę-wycieńcza-przeszłość-nieustannie-rośnie
Powodem, dla którego ludziom tak trudno jest być szczęśliwymi jest to, że zawsze widzą przeszłość lepszą niż była, teraźniejszość gorszą niż jest i przyszłość mniej pewną, niż będzie. -Marcel Pagnol
powodem-dla-którego-ludziom-tak-trudno-jest-być-szczęśliwymi-jest-to-że-zawsze-widzą-przeszłość-lepszą-ż-była-teraźniejszość-gorszą-ż
Kto chce zatroszczyć się o przyszłość, ten przeszłość z pokorą, teraźniejszość zaś z nieufnością przyjmować musi. -Joubert
kto-chce-zatroszczyć-ę-o-przyszłość-ten-przeszłość-z-pokorą-teraźniejszość-zaś-z-nieufnośą-przyjmować-musi