Niech ci raczej ząb z ust wyleci niż brzydkie słowo.


niech-raczej-ząb-z-ust-wyleci-ż-brzydkie-słowo
pietro aretinoniechraczejząbustwyleciniżbrzydkiesłowoniech cici raczejraczej ząbząb zz ustust wyleciwyleci niżniż brzydkiebrzydkie słowoniech ci raczejci raczej ząbraczej ząb zząb z ustz ust wyleciust wyleci niżwyleci niż brzydkieniż brzydkie słowoniech ci raczej ząbci raczej ząb zraczej ząb z ustząb z ust wyleciz ust wyleci niżust wyleci niż brzydkiewyleci niż brzydkie słowoniech ci raczej ząb zci raczej ząb z ustraczej ząb z ust wyleciząb z ust wyleci niżz ust wyleci niż brzydkieust wyleci niż brzydkie słowo

Niech ci raczej ząb z ust wyleci, niż brzydkie słowo. -Pietro Aretino
niech-raczej-ząb-z-ust-wyleci-ż-brzydkie-słowo
Niech ci raczej ząb z ust wy­leci, niż brzyd­kie słowo. -Pietro Aretino
niech- raczej-ząb-z ust-wy­leci-ż-brzyd­kie-słowo
Niech pieśń pokoju połączy serca. Niech znikną z ziemi łzy i cierpienia. Niech słowa: Mat­ka, Oj­ciec, Ojczyzna, nie słowo -Pokój- brzmią przez pokolenia! -Dla Jaremy-  -Mrs Vercetti
niech-pieśń-pokoju-połączy-serca-niech-znikną-z ziemi-łzy-i cierpienia-niech-słowa-mat­ka-oj­ciec-ojczyzna-nie-słowo-pokój-brzmią
In­dy­widual­ność jest raczej drogą niż ce­lem i raczej drogą je­dyną niż najlepszą. -Fryderyk Chrystian Hebbel
in­dy­widual­ność-jest raczej-drogą-ż-­lem-i raczej-drogą-­dyną-ż-najlepszą
Indywidualność jest raczej drogą niż celem i raczej drogą jedyną niż najlepszą. -Fryderyk Chrystian Hebbel
indywidualność-jest-raczej-drogą-ż-celem-i-raczej-drogą-jedyną-ż-najlepszą