Niech są tacy, jacy są, albo niech ich nie będzie wcale.


niech-są-tacy-jacy-są-albo-niech-ich-nie-będzie-wcale
lorenzo ricciniechtacyjacyalboniechichniebędziewcaleniech sąsą tacyjacy sąalbo niechniech ichich nienie będziebędzie wcaleniech są tacyalbo niech ichniech ich nieich nie będzienie będzie wcalealbo niech ich nieniech ich nie będzieich nie będzie wcalealbo niech ich nie będzieniech ich nie będzie wcale

Cze­kam na Ciebie cała jes­tem przepełniona Tobą. Myśl o To­bie i o tym pełnym uniesienia wie­czorze wpra­wiła w zamęt mo­je zmysły, słod­ki, niesa­mowi­ty, niezrównany... Niech dłonie Two­je krążą po moim ciele Niech us­ta Two­je łączą się z moimi Niech usłyszą tyl­ko nasz puls.. Niech reszta wie­czo­ru będzie naszą słodką tajemnicą Człowiek niech będzie człowiekiem! Niech tworzy swój stan wedle tego, co uważa za najlepsze!Aut bibat, aut abeat-niech pije albo niech sobie idzie.Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje.Niech się człowiek ćwiczy w przyzwyczajeniu swego umysłu do Boga, niech to czyni we właściwy sposób i z całym zaangażowaniem, a wówczas w jego wnętrzu będzie nieustannie rosło Boskie.Niech pieśń pokoju połączy serca. Niech znikną z ziemi łzy i cierpienia. Niech słowa: Mat­ka, Oj­ciec, Ojczyzna, nie słowo -Pokój- brzmią przez pokolenia! -Dla Jaremy-