Niech są tacy, jacy są, albo niech ich nie będzie wcale.


niech-są-tacy-jacy-są-albo-niech-ich-nie-będzie-wcale
lorenzo ricciniechtacyjacyalboniechichniebędziewcaleniech sąsą tacyjacy sąalbo niechniech ichich nienie będziebędzie wcaleniech są tacyalbo niech ichniech ich nieich nie będzienie będzie wcalealbo niech ich nieniech ich nie będzieich nie będzie wcalealbo niech ich nie będzieniech ich nie będzie wcale

Człowiek niech będzie człowiekiem! Niech tworzy swój stan wedle tego, co uważa za najlepsze! -Johann Gottfried Herder
człowiek-niech-będzie-człowiekiem-niech-tworzy-swój-stan-wedle-tego-co-uważa-za-najlepsze
Aut bibat, aut abeat-niech pije albo niech sobie idzie. -Cyceron
aut-bibat-aut-abeat-niech-pije-albo-niech-sobie-idzie
Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje. -Biblia
jeśli-kto-chce-pójść-za-mną-niech-ę-zaprze-samego-siebie-niech-weźmie-krzyż-swój-i-niech-mnie-naśladuje
Niech się człowiek ćwiczy w przyzwyczajeniu swego umysłu do Boga, niech to czyni we właściwy sposób i z całym zaangażowaniem, a wówczas w jego wnętrzu będzie nieustannie rosło Boskie. -Johannes Eckhart
niech-ę-człowiek-ćwiczy-w-przyzwyczajeniu-swego-umysłu-do-boga-niech-to-czyni-we-właściwy-sposób-i-z-całym-zaangażowaniem-a-wówczas-w-jego
Niech pieśń pokoju połączy serca. Niech znikną z ziemi łzy i cierpienia. Niech słowa: Mat­ka, Oj­ciec, Ojczyzna, nie słowo -Pokój- brzmią przez pokolenia! -Dla Jaremy-  -Mrs Vercetti
niech-pieśń-pokoju-połączy-serca-niech-znikną-z ziemi-łzy-i cierpienia-niech-słowa-mat­ka-oj­ciec-ojczyzna-nie-słowo-pokój-brzmią