Niech władca umie powiedzieć: nie. Niech obywatel może powiedzieć: nie.


niech-władca-umie-powiedzieć-nie-niech-obywatel-może-powiedzieć-nie
denis diderotniechwładcaumiepowiedziećnieobywatelmożeniech władcawładca umieumie powiedziećniech obywatelobywatel możemoże powiedziećniech władca umiewładca umie powiedziećniech obywatel możeobywatel może powiedziećniech władca umie powiedziećniech obywatel może powiedzieć

Niech pieśń pokoju połączy serca. Niech znikną z ziemi łzy i cierpienia. Niech słowa: Mat­ka, Oj­ciec, Ojczyzna, nie słowo -Pokój- brzmią przez pokolenia! -Dla Jaremy-  -Mrs Vercetti
niech-pieśń-pokoju-połączy-serca-niech-znikną-z ziemi-łzy-i cierpienia-niech-słowa-mat­ka-oj­ciec-ojczyzna-nie-słowo-pokój-brzmią
Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje. -Biblia
jeśli-kto-chce-pójść-za-mną-niech-ę-zaprze-samego-siebie-niech-weźmie-krzyż-swój-i-niech-mnie-naśladuje
Jeśli potrafisz powiedzieć, kim są Twoi bohaterowie, będę mógł powiedzieć, co osiągniesz w życiu. -Warren Buffett
jeśli-potrafisz-powiedzieć-kim-są-twoi-bohaterowie-będę-mógł-powiedzieć-co-osiągniesz-w-życiu