Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi! Tej ziemi. - homilia na Placu Zwycięstwa, czerwiec 1979


niech-zstąpi-duch-twój-i-odnowi-oblicze-ziemi-tej-ziemi-homilia-na-placu-zwycięstwa-czerwiec-1979
jan paweł iiniechzstąpiduchtwójodnowiobliczeziemitejziemihomilianaplacuzwycięstwaczerwiec1979niech zstąpizstąpi duchduch twójtwój ii odnowiodnowi obliczeoblicze ziemitej ziemihomiliahomilia nana placuplacu zwycięstwaczerwiec 1979niech zstąpi duchzstąpi duch twójduch twój itwój i odnowii odnowi obliczeodnowi oblicze ziemihomilia nahomilia na placuna placu zwycięstwaniech zstąpi duch twójzstąpi duch twój iduch twój i odnowitwój i odnowi obliczei odnowi oblicze ziemihomilia na placuhomilia na placu zwycięstwaniech zstąpi duch twój izstąpi duch twój i odnowiduch twój i odnowi obliczetwój i odnowi oblicze ziemihomilia na placu zwycięstwa

Tak jak nasi przodkowie nie otrzymali w darze od niebios ziemi, na której dzisiaj żyjemy, lecz musieli ją wywalczyć z narażeniem życia, tak też w przyszłości łaska żadnych narodów nie nada nam ani ziemi, ani życia. Uczyni to jedynie moc miecza zwycięstwa.Piękno tej ziemi skłania mnie do wołania o jej zachowanie dla przyszłych pokoleń. Jeśli kochacie tę ojczystą ziemię, niech to wołanie nie pozostanie bez odpowiedzi!Niech pieśń pokoju połączy serca. Niech znikną z ziemi łzy i cierpienia. Niech słowa: Mat­ka, Oj­ciec, Ojczyzna, nie słowo -Pokój- brzmią przez pokolenia! -Dla Jaremy- Każdy człowiek jest cząstką swojej ziemi. Jeśli nie może w ojczyźnie pozostać, obróci się w proch tej ziemi, którą sobie wybrał; będzie liściem niesionym przez wiatr, latawcem, który zerwał się ze sznurka. Ten sznurek zawsze trzyma w ręku dziecko: dziecko, jakim kiedyś było każde z nas.Dobrze będzie dla ciebie, synu, ochrzcić się dobrowolnie na swojej ziemi, abyś nie był przymusem ochrzczony na ziemi cudzej. - arcybiskup morawskiWiele złego powstaje na tej ziemi li tylko dlatego, że przesadza się w dobrym.