Niecnotą w zmianie przekonań nie jest ich różnica, ale nieszczerość.


niecnotą-w-zmianie-przekonań-nie-jest-ich-różnica-ale-nieszczerość
aleksander Świętochowskiniecnotązmianieprzekonańniejestichróżnicaalenieszczerośćniecnotą ww zmianiezmianie przekonańprzekonań nienie jestjest ichich różnicaale nieszczerośćniecnotą w zmianiew zmianie przekonańzmianie przekonań nieprzekonań nie jestnie jest ichjest ich różnicaniecnotą w zmianie przekonańw zmianie przekonań niezmianie przekonań nie jestprzekonań nie jest ichnie jest ich różnicaniecnotą w zmianie przekonań niew zmianie przekonań nie jestzmianie przekonań nie jest ichprzekonań nie jest ich różnica

Siła przekonań nie dowodzi ich słuszności. -Anonim
siła-przekonań-nie-dowodzi-ich-słusznoś
Nieszczerość jest wrogiem każdej przyjaźni. -Augustyn Św
nieszczerość-jest-wrogiem-każdej-przyjaź
Nie należy ludzi sądzić według ich przekonań, lecz według tego, co przekonania te z nich czynią. -Georg Christoph Lichtenberg
nie-należy-ludzi-sądzić-według-ich-przekonań-lecz-według-tego-co-przekonania-te-z-nich-czynią
Błędem jest sądzić, że różnica pomiędzy mądrością a głupotą ma cokolwiek wspólnego z różnicą między wiekiem dojrzałym a młodością. -George Bernard Shaw
błędem-jest-sądzić-że-różnica-pomiędzy-mądrośą-a-głupotą-cokolwiek-wspólnego-z-różnicą-między-wiekiem-dojrzałym-a-młodośą
Błędem jest sądzić, że różnica między mądrością i głupotą ma cokolwiek wspólnego z różnicą między wiekiem dojrzałym i młodością. -George Bernard Shaw
błędem-jest-sądzić-że-różnica-między-mądrośą-i-głupotą-cokolwiek-wspólnego-z-różnicą-między-wiekiem-dojrzałym-i-młodośą
Różnica między obserwacją a ocenianiem jest jak różnica między oddychaniem a kąsaniem -Elias Canetti
różnica-między-obserwacją-a-ocenianiem-jest-jak-różnica-między-oddychaniem-a-kąsaniem