Nieco obłąkania jest zawsze w miłości, lecz i w obłąkaniu jest nieco rozsądku.


nieco-obłąkania-jest-zawsze-w-miłoś-lecz-i-w-obłąkaniu-jest-nieco-rozsądku
friedrich nietzscheniecoobłąkaniajestzawszemiłościleczobłąkaniuniecorozsądkunieco obłąkaniaobłąkania jestjest zawszezawsze ww miłościlecz iw obłąkaniuobłąkaniu jestjest nieconieco rozsądkunieco obłąkania jestobłąkania jest zawszejest zawsze wzawsze w miłościlecz i wi w obłąkaniuw obłąkaniu jestobłąkaniu jest niecojest nieco rozsądkunieco obłąkania jest zawszeobłąkania jest zawsze wjest zawsze w miłościlecz i w obłąkaniui w obłąkaniu jestw obłąkaniu jest niecoobłąkaniu jest nieco rozsądkunieco obłąkania jest zawsze wobłąkania jest zawsze w miłościlecz i w obłąkaniu jesti w obłąkaniu jest niecow obłąkaniu jest nieco rozsądku

Umieranie jest czymś nieco obrzydliwym, tak jak rodzenie się czymś nieco śmiesznym.Mężczyzna jest problemem, kobieta obrazem. Kto chce wiedzieć, o czym kobieta myśli rzeczywiście - co zresztą jest nieco niebezpiecznym - ten winien na nią tylko patrzeć, lecz nigdy jej się nie przysłuchiwać.Za da­leko dziś zab­rne­lam Eufo­rii tętniacej w mej głowie szyb­ko uleglam Efe­meryczne szczęście, pul­su­jacy ciala dreszcz To niepo­dob­ne do mnie, wiesz? Świat złudzeń, serotonina Prze­lot­ne uczu­cie, efedryna Czyż to mo­ja jest wina? Dziś jes­tem nieco inna Lecz czy tu jest ja­kiś powód do frasobliwosci Że szu­kałam w twych ra­mionach miłości? Miłość podobna jest do dobrego wina: przebierzesz nieco miarkę i już jesteś chory.Nie jes­tem wa­riatką, po pros­tu mo­ja lo­gika jest nieco bar­dziej pokręco­na niż twoja.Pochwała z ust znakomitych osobistości jest nieraz pożyteczna dla młodego człowieka, pomagając mu w wytrwaniu na właściwej drodze, jakkolwiek z pewnością czyni go też nieco próżnym.