Niedobra jest zarozumiałość bogatych. Nie lepsza jednak zawiść biednych.


niedobra-jest-zarozumiałość-bogatych-nie-lepsza-jednak-zawiść-biednych
lew tołstojniedobrajestzarozumiałośćbogatychnielepszajednakzawiśćbiednychniedobra jestjest zarozumiałośćzarozumiałość bogatychnie lepszalepsza jednakjednak zawiśćzawiść biednychniedobra jest zarozumiałośćjest zarozumiałość bogatychnie lepsza jednaklepsza jednak zawiśćjednak zawiść biednychniedobra jest zarozumiałość bogatychnie lepsza jednak zawiśćlepsza jednak zawiść biednychnie lepsza jednak zawiść biednych

W ramach pomocy krajom słabo rozwiniętym pieniądze biednych ludzi z bogatych krajów trafiają do kieszeni bogatych ludzi w biednych krajach.Pan Bóg najwidoczniej bardziej od bogatych ukochał sobie biednych, skoro stworzył ich tak wielu.Ludzie bogacący się za wszelką cenę są z tego niesłychanie dumni. Im więcej bogatych - mówią- tym mniej biednych.To umysł zmienia zło w dobro, umysł czyni szczęśliwych bądź zdesperowanych, bogatych lub biednych.Spotkałem w życiu wielu bogatych ludzi. Zauważyłem jednak, że ludzie bogaci nie są szczęśliwi. Praca dla nich jest jak narkotyk. W biznesie tak się człowiek zatraca, że gubi czas na życie, na rodzinę... a to przecież jest szczęście!Trzeba brać pieniądze skąd się da, a więc i od biednych. Biedni mają mało pieniędzy, ale biednych jest dużo.