Niedobry pietyzm: odkurzanie kwiatów zła.


niedobry-pietyzm-odkurzanie-kwiatów-zła
zbigniew waydykniedobrypietyzmodkurzaniekwiatówzłaniedobry pietyzmodkurzanie kwiatówkwiatów złaodkurzanie kwiatów zła

Żarliwość, której nie wspiera łaska, przeradza się w pietyzm. A pietyzm jest o krok od świętoszkowatości.Maj to niedobry miesiąc mimo wszystko.Wódka, to bardzo niedobry napój. Szczególnie niedobra wódka.Gdy zaczynam, wszystko wydaje mi się pokryte jak gęstym kurzem - białym płótnem. Odkurzam więc pędzlem błękit, zieleń, czerwień. Gdy skończę odkurzanie, obraz jest gotowy.Jam już widziała tyle zła, które wypłynęło z dobra – takiego zła, z którym walczyć nie wolno – bo z niego daleko gdzieś – znowu wypłynie dobro...Wiele w życiu mu­simy. Ale nie mu­simy czy­nić zła. A jeśli ja­kaś siła, ja­kiś strach, zmusza nas do czy­nienia zła, to nie zmu­si nas do te­go, byśmy te­go zła chcieli. Tym bar­dziej nie zmu­si nas do te­go, abyśmy trwa­li w tym chce­niu. W każdej chwi­li możemy wznieść się po­nad siebie i zacząć wszys­tko od nowa.