Niedola ludzi jednoczy.


niedola-ludzi-jednoczy
safonaniedolaludzijednoczyniedola ludziludzi jednoczyniedola ludzi jednoczy

Praca uczyniła z nas tę siłę, która jednoczy wszystkich pracujących. -Włodzimierz Lenin
praca-uczyniła-z-nas-tę-łę-która-jednoczy-wszystkich-pracujących
Jed­nos­tka twórcza, której sztu­ka przy­ciąga uwagę świata, płaci za suk­ces swo­jej pra­cy niedolą zarówno własną, jak i ukocha­nych osób. -Jerzy Kosiński
jed­nos­tka-twórcza-której sztu­ka-przy­ąga-uwagę-świata-płaci-za suk­-swo­jej-pra­cy-niedolą-zarówno-własną-jak i ukocha­nych