Niedorzeczność polega na pragnieniu konkluzji.


niedorzeczność-polega-na-pragnieniu-konkluzji
gustaw flaubertniedorzecznośćpoleganapragnieniukonkluzjiniedorzeczność polegapolega nana pragnieniupragnieniu konkluzjiniedorzeczność polega napolega na pragnieniuna pragnieniu konkluzjiniedorzeczność polega na pragnieniupolega na pragnieniu konkluzjiniedorzeczność polega na pragnieniu konkluzji

. . . kiedy czegoś gorąco pragniesz cały wszechświat sprzyja potajemnie twojemu pragnieniu.Kto kocha, pragnie, aby na jego pocałunki odpowiadano pocałunkiem, aby jego pragnieniu odpowiadało pragnienie, a szczęśliwy jest tylko wówczas, kiedy szczęście daje.Sukces polega na tym, że zdobywa się to co się chciało. Szczęście polega na tym, że podoba się to co się ma.Miłość kobiety polega na braniu.Echo: Oryginalność echa polega na powtarzaniu.Małość człowieka polega na jego pospolitości.