Niedoskonałych należy kochać; doskonałym miłość nie jest potrzebna.


niedoskonałych-należy-kochać-doskonałym-miłość-nie-jest-potrzebna
oscar wildeniedoskonałychnależykochaćdoskonałymmiłośćniejestpotrzebnaniedoskonałych należynależy kochaćdoskonałym miłośćmiłość nienie jestjest potrzebnaniedoskonałych należy kochaćdoskonałym miłość niemiłość nie jestnie jest potrzebnadoskonałym miłość nie jestmiłość nie jest potrzebnadoskonałym miłość nie jest potrzebna

Religia jest ludziom potrzebna, tak jak potrzebna jest nadzieja na życie wieczne, na spotkanie drogich zmarłych, wiekuiste szczęście itd.Tak jak w rzeczypospolitej potrzebna jest cnota, a w monarchii honor, tak samo w ustroju despotycznym potrzebny jest LĘK. Co się tyczy cnoty, nie jest ona potrzebna; honor zaś byłby wręcz niebezpieczny.Potrzebna nam nowa wizja przedsiębiorczości. W społeczeństwie o przeważnie podmiejskim charakterze potrzebna jest taka forma organizacji pracy i etyki pracy, która da mężczyznom i kobietom pewne pole widzenia, pewną godność i wolność, a nie tylko możliwość egzystencji.Biedni i niepozorni mają częstokroć swobodę w miłości, ponieważ nikt ich nie podejrzewa, ażeby byli zdolni kochać i mieli śmiałość potrzebną do kochania.Ale miłości będzie dosyć. Wszystka miłość zwraca się do miłości, która ją zrodziła. Nawet pamięć nie jest potrzebna dla miłości. Jest kraj żywych i kraj zmarłych, a mostem między nimi jest miłość. I tylko ona przetrwa, tylko ona ma znaczenie.Jest na świecie jedna rzecz święta i wzniosła - zespolenie dwojga istot, kobiety i mężczyzny, tak niedoskonałych i ohydnych.