Niedostatek wiedzy to rzecz niebezpieczna, lecz amatorska dobroczynność kryje w sobie stokroć groźniejsze niebezpieczeństwo.


niedostatek-wiedzy-to-rzecz-niebezpieczna-lecz-amatorska-dobroczynność-kryje-w-sobie-stokroć-groźniejsze-niebezpieczeństwo
karol dickensniedostatekwiedzytorzeczniebezpiecznaleczamatorskadobroczynnośćkryjesobiestokroćgroźniejszeniebezpieczeństwoniedostatek wiedzyrzecz niebezpiecznalecz amatorskaamatorska dobroczynnośćdobroczynność kryjekryje ww sobiesobie stokroćstokroć groźniejszegroźniejsze niebezpieczeństwowiedzy to rzeczlecz amatorska dobroczynnośćamatorska dobroczynność kryjedobroczynność kryje wkryje w sobiew sobie stokroćsobie stokroć groźniejszestokroć groźniejsze niebezpieczeństwoniedostatek wiedzy to rzeczwiedzy to rzecz niebezpiecznalecz amatorska dobroczynność kryjeamatorska dobroczynność kryje wdobroczynność kryje w sobiekryje w sobie stokroćw sobie stokroć groźniejszesobie stokroć groźniejsze niebezpieczeństwoniedostatek wiedzy to rzecz niebezpiecznalecz amatorska dobroczynność kryje wamatorska dobroczynność kryje w sobiedobroczynność kryje w sobie stokroćkryje w sobie stokroć groźniejszew sobie stokroć groźniejsze niebezpieczeństwo

Dobroczynność nie polega na dawaniu kości psu. Dobroczynność to kość dzielona z psem wówczas, gdy jesteś równie głodny jak on.Marne wykształcenie to rzecz niebezpieczna, ale rozległa niewiedza Jest równie zła.Niebezpieczna to rzecz wydobyć ze stanu upokorzenia tych, których wola powszechna na ten stan skazała.Zraniona godność ludzka kryje w sobie zarodek śmierci.Wydaje Ci się, że życie kryje tak wiele cudownych niespodzianek, iż możesz sobie pozwolić na niedbałość.Nałóg traktowany poważnie, praktykowany z całą świadomością i metodą, kryje w sobie wiele nie dających się zaprzeczyć przyjemności!