Niedostatek wiedzy to rzecz niebezpieczna, lecz amatorska dobroczynność kryje w sobie stokroć groźniejsze niebezpieczeństwo.


niedostatek-wiedzy-to-rzecz-niebezpieczna-lecz-amatorska-dobroczynność-kryje-w-sobie-stokroć-groźniejsze-niebezpieczeństwo
karol dickensniedostatekwiedzytorzeczniebezpiecznaleczamatorskadobroczynnośćkryjesobiestokroćgroźniejszeniebezpieczeństwoniedostatek wiedzyrzecz niebezpiecznalecz amatorskaamatorska dobroczynnośćdobroczynność kryjekryje ww sobiesobie stokroćstokroć groźniejszegroźniejsze niebezpieczeństwowiedzy to rzeczlecz amatorska dobroczynnośćamatorska dobroczynność kryjedobroczynność kryje wkryje w sobiew sobie stokroćsobie stokroć groźniejszestokroć groźniejsze niebezpieczeństwoniedostatek wiedzy to rzeczwiedzy to rzecz niebezpiecznalecz amatorska dobroczynność kryjeamatorska dobroczynność kryje wdobroczynność kryje w sobiekryje w sobie stokroćw sobie stokroć groźniejszesobie stokroć groźniejsze niebezpieczeństwoniedostatek wiedzy to rzecz niebezpiecznalecz amatorska dobroczynność kryje wamatorska dobroczynność kryje w sobiedobroczynność kryje w sobie stokroćkryje w sobie stokroć groźniejszew sobie stokroć groźniejsze niebezpieczeństwo

Dobroczynność nie polega na dawaniu kości psu. Dobroczynność to kość dzielona z psem wówczas, gdy jesteś równie głodny jak on. -Jack London
dobroczynność-nie-polega-na-dawaniu-koś-psu-dobroczynność-to-kość-dzielona-z-psem-wówczas-gdy-jesteś-równie-głodny-jak-on
Marne wykształcenie to rzecz niebezpieczna, ale rozległa niewiedza Jest równie zła. -Robert Burton
marne-wykształcenie-to-rzecz-niebezpieczna-ale-rozległa-niewiedza-jest-równie-zła
Niebezpieczna to rzecz wydobyć ze stanu upokorzenia tych, których wola powszechna na ten stan skazała. -Montesquieu
niebezpieczna-to-rzecz-wydobyć-ze-stanu-upokorzenia-tych-których-wola-powszechna-na-ten-stan-skazała
Zraniona godność ludzka kryje w sobie zarodek śmierci. -Francois Chateaubriand
zraniona-godność-ludzka-kryje-w-sobie-zarodek-śmierci
Wydaje Ci się, że życie kryje tak wiele cudownych niespodzianek, iż możesz sobie pozwolić na niedbałość. -Jonathan Carroll
wydaje-ci-ę-że-życie-kryje-tak-wiele-cudownych-niespodzianek-iż-możesz-sobie-pozwolić-na-niedbałość
Nałóg traktowany poważnie, praktykowany z całą świadomością i metodą, kryje w sobie wiele nie dających się zaprzeczyć przyjemności! -Michał Choromański
nałóg-traktowany-poważnie-praktykowany-z-całą-świadomośą-i-metodą-kryje-w-sobie-wiele-nie-dających-ę-zaprzeczyć-przyjemnoś