Niedys­krecją męską wyb­ru­kowa­ne jest piekło.


niedys­krecją-męską-wyb­ru­kowa­ne-jest piekło
magdalena samozwaniecniedys­krecjąmęskąwyb­ru­kowa­nejest piekłoniedys­krecją męskąmęską wyb­ru­kowa­newyb­ru­kowa­ne jest piekłoniedys­krecją męską wyb­ru­kowa­nemęską wyb­ru­kowa­ne jest piekłoniedys­krecją męską wyb­ru­kowa­ne jest piekło

Piekło li­tera­tury wyb­ru­kowa­ne jest szlachet­ny­mi intencjami.Niedyskrecją męską wybrukowane jest piekło.Nie­rzad­ko drogę do szczęścia wyb­ru­kowa­no ludzkim cierpieniem.Dob­ry­mi chęciami piekło bru­kowa­ne, ale często i nasze drogi.Czy ludzie nap­rawdę do­bierają się wyłącznie pod kątem pok­re­wieństwa swoich psychoz, fo­bii i emoc­jo­nal­ne­go wyb­ra­kowa­nia, i do te­go dla wy­gody na­zywają to miłością? Gdziekol­wiek zwrócę lot, tam cze­kać będzie Gniew nies­kończo­ny, nies­kończo­na rozpacz! Gdziekol­wiek zwrócę lot, tam wszędzie piekło. Piekło jest we mnie, a na dnie otchłani Głębsza, ziejąca cze­luść się otwarła, Przy której piekło dręczące jest niebem.