Niedys­krecją męską wyb­ru­kowa­ne jest piekło.


niedys­krecją-męską-wyb­ru­kowa­ne-jest piekło
magdalena samozwaniecniedys­krecjąmęskąwyb­ru­kowa­nejest piekłoniedys­krecją męskąmęską wyb­ru­kowa­newyb­ru­kowa­ne jest piekłoniedys­krecją męską wyb­ru­kowa­nemęską wyb­ru­kowa­ne jest piekłoniedys­krecją męską wyb­ru­kowa­ne jest piekło

Piekło li­tera­tury wyb­ru­kowa­ne jest szlachet­ny­mi intencjami. -André Gide
piekło-li­tera­tury-wyb­ru­kowa­ne-jest szlachet­ny­mi-intencjami
Nie­rzad­ko drogę do szczęścia wyb­ru­kowa­no ludzkim cierpieniem. -Papużka
nie­rzad­ko-drogę-do szczęścia-wyb­ru­kowa­no-ludzkim-cierpieniem
Dob­ry­mi chęciami piekło bru­kowa­ne, ale często i nasze drogi. -Tadeusz Gicgier
dob­ry­mi-chęciami-piekło-bru­kowa­ne-ale-często-i nasze-drogi