Niedziwienie się niczemu to oznaka głupoty, a nie mądrości.


niedziwienie-ę-niczemu-to-oznaka-głupoty-a-nie-mądroś
anonimniedziwieniesięniczemutooznakagłupotyniemądrościniedziwienie sięsię niczemuoznaka głupotynie mądrościniedziwienie się niczemuniczemu to oznakaa nie mądrościsię niczemu to oznakaniczemu to oznaka głupotyniedziwienie się niczemu to oznakasię niczemu to oznaka głupoty

Głupoty wczorajsze mogą okazać się mądrościami jutra. I odwrotnie. Nie ma mądrości nie związanej z czasem.Współczesnemu światu potrzeba mądrości kontemplacji, jeśli ma się uratować, a nie zginąć w szumie liści sezonowych mądrości.Niczemu się nie dziwić - to jedno, co może człowieka uczynić szczęśliwym i zachować w szczęściu.Doświadczenie - pożyteczny podarunek, który niczemu nie służy.Jeden z uroków mody polega na tym, że niczemu nie służy.Wielką oznaką miłości jest podporządkowanie się woli tego, kogo kochamy.