Nieg­dyś wypchane Pełne przed­miotów różnych Dziś pus­tym pudłem 


nieg­dyś-wypchane-pełne-przed­miotów-różnych-dziś-pus­tym-pudłem 
taiyono kudarashinieg­dyśwypchanepełneprzed­miotówróżnychdziśpus­tympudłem nieg­dyś wypchanewypchane pełnepełne przed­miotówprzed­miotów różnychróżnych dziśdziś pus­tympus­tym pudłem nieg­dyś wypchane pełnewypchane pełne przed­miotówpełne przed­miotów różnychprzed­miotów różnych dziśróżnych dziś pus­tymdziś pus­tym pudłem nieg­dyś wypchane pełne przed­miotówwypchane pełne przed­miotów różnychpełne przed­miotów różnych dziśprzed­miotów różnych dziś pus­tymróżnych dziś pus­tym pudłem nieg­dyś wypchane pełne przed­miotów różnychwypchane pełne przed­miotów różnych dziśpełne przed­miotów różnych dziś pus­tymprzed­miotów różnych dziś pus­tym pudłem 

Mniej­sze zło - nie istnieje… Są tyl­ko no­ce bar­dziej bez­senne. A dłonie nieg­dyś w mod­litwie złożone, dziś - ut­ra­ciły to, co bezcenne… Wiarę, że nic jeszcze nie jest stracone.Nieg­dyś usy­pywała ścieżki, wciągała prochy, one wciągnęły ją tak, że dziś jej prochy, usy­pują ścieżki.Nieg­dyś uważałam, że co­kol­wiek jest lep­sze niż nic... Dziś wiem, że cza­sem nic by­wa lep­sze niż cokolwiek...Dni ciężkie his­to­rii naj­bar­dziej dowodzą, gdy nieg­dyś chlub­ne czy­ny ojców dziś za nie­chlub­ne uchodzą. I to, co dzi­siaj jest tak ''mądre,''przemyślane od­bi­je się na his­to­rii, a po­kole­nie w łeb dostanie...twarze pełne sztuczne­go wy­razu, pus­te ser­ca, pus­te spojżenia, kro­ki pełne pośpie­chu go­niące niewiado­mo za czym...Słowa prze­pełnione wul­ga­ryz­mem, lub wyu­czoną troską, do­tyk sche­matyczny i sztuczny jak my.. Ta­cy jes­teśmy? wszys­cy więc na swój swój sposób jes­teśmy kalekami...Wędrówka dusz: złodziej może był nieg­dyś pa­nem rzeczy, które te­raz kradnie.