Niegod­na Miłości, do cze­goż nie skłaniasz serc ludzkich? 


niegod­na-miłoś-do cze­goż-nie skłaniasz-serc-ludzkich 
wergiliuszniegod­namiłoścido cze­gożnie skłaniaszsercludzkich niegod­na miłoścido cze­goż nie skłaniasznie skłaniasz sercdo cze­goż nie skłaniasz serc

Niegodziwa Miłości, do czegóż nie skłaniasz serc ludzkich?Uśmiech jest najprostszą drogą do ludzkich serc.Kluczem do ludzkich serc nie jest nigdy nasza mądrość, lecz miłość.bańka mydlana tchnięta powietrzem ma­nipu­lowa­na każdym nieod­czu­wal­nym podmuchem nie może wspiąć się w górę tyl­ko spada niegod­na dłuższe­go życia jej koniec tak mało ważny jak jej istnienie niegodna dluższej egzystencji niegod­na bytu nie zapomnij oddechu naszych ciał do­tyku naszych oczu spot­kań naszych dłoni uderzeń naszych serc smaku naszych ust zapachu naszych nocy śladów naszej miłości gdy budziłaś mo­je pragnienia i wte­dy cze­kałem ... na cud Dzieci są czymś cze­go prag­niemy al­bo nie prag­niemy. To śmie­szne na­zywać przez­nacze­niem coś, co płynie z mecha­niczno-fiz­jo­logiczne­go przy­pad­ku, to niegod­ne współczes­ne­go człowieka.