Nieje­den pe­dant stoi na straży bałaganu.


nieje­den-pe­dant-stoi-na straży-bałaganu
wiesław brudzińskinieje­denpe­dantstoina strażybałaganunieje­den pe­dantpe­dant stoistoi na strażyna straży bałaganunieje­den pe­dant stoipe­dant stoi na strażystoi na straży bałaganunieje­den pe­dant stoi na strażype­dant stoi na straży bałaganunieje­den pe­dant stoi na straży bałaganu

Pedant: Niejeden pedant stoi na straży bałaganu.Nieje­den us­trój toczą drobnoustroje.Nieje­den mści się, za­nim go skrzywdzą.Nieje­den człowiek udając głup­ca, postąpił w życiu mądrze.Nieje­den spo­wied­nik wy­myśla no­we grzechy, aby mieć klientelę.Nieje­den po­nosi kon­sekwen­cje czynów, przed który­mi się cofnął.