Nieje­den pe­dant stoi na straży bałaganu.


nieje­den-pe­dant-stoi-na straży-bałaganu
wiesław brudzińskinieje­denpe­dantstoina strażybałaganunieje­den pe­dantpe­dant stoistoi na strażyna straży bałaganunieje­den pe­dant stoipe­dant stoi na strażystoi na straży bałaganunieje­den pe­dant stoi na strażype­dant stoi na straży bałaganunieje­den pe­dant stoi na straży bałaganu

Pedant: Niejeden pedant stoi na straży bałaganu. -Wiesław Brudziński
pedant-niejeden-pedant-stoi-na-straży-bałaganu
Nieje­den us­trój toczą drobnoustroje. -Tadeusz Gicgier
nieje­den-us­trój-toczą-drobnoustroje
Nieje­den człowiek udając głup­ca, postąpił w życiu mądrze. -Niusza
nieje­den-człowiek-udając-głup­ca-postąpił-w życiu-mądrze
Nieje­den spo­wied­nik wy­myśla no­we grzechy, aby mieć klientelę. -Wiesław Brudziński
nieje­den-spo­wied­nik-wy­myś-no­we-grzechy-aby mieć-klientelę
Nieje­den po­nosi kon­sekwen­cje czynów, przed który­mi się cofnął. -Wiesław Brudziński
nieje­den-po­nosi-kon­sekwen­cje-czynów-przed-który­mi ę-cofnął