Niejed­na­ko śpiewa smętny i wesoły.


niejed­na­ko-śpiewa-smętny-i wesoły
jan z koszyczekniejed­na­kośpiewasmętnyi wesołyniejed­na­ko śpiewaśpiewa smętnysmętny i wesołyniejed­na­ko śpiewa smętnyśpiewa smętny i wesołyniejed­na­ko śpiewa smętny i wesoły

Bieda związu­je niejed­ne ręce, bo­gac­two rozkłada niejed­ne no­gi. Z cyk­lu po­wieści Mężczyzna, jak skowronek, śpiewa w blasku słońca. Kobieta, jak słowik, śpiewa w cieniu.Żywot grabarza jest wesoły. Grzebie systemy, wiary, szkoły.Wesoły człowiek więcej głupstw popełnia niż ponury, ale ten za to większe.Miłość niejed­no ma imię.Niejed­ne­mu skrzydła po­magają pełzać.