Niejeden marnuje czas dany mu do przeżycia, ponieważ martwi się, że ma tego czasu tak mało.


niejeden-marnuje-czas-dany-mu-do-przeżycia-ponieważ-martwi-ę-że-tego-czasu-tak-ło
tadeusz kotarbińskiniejedenmarnujeczasdanymudoprzeżyciaponieważmartwisiężetegoczasutakmałoniejeden marnujemarnuje czasczas danydany mumu dodo przeżyciaponieważ martwimartwi sięma tegotego czasuczasu taktak małoniejeden marnuje czasmarnuje czas danyczas dany mudany mu domu do przeżyciaponieważ martwi sięże ma tegoma tego czasutego czasu takczasu tak małoniejeden marnuje czas danymarnuje czas dany muczas dany mu dodany mu do przeżyciaże ma tego czasuma tego czasu taktego czasu tak małoniejeden marnuje czas dany mumarnuje czas dany mu doczas dany mu do przeżyciaże ma tego czasu takma tego czasu tak mało

Nie rezygnuj z celu, ponieważ wymaga czasu. Czas i tak płynie...Skarżysz się, że na nic nie masz czasu, NIEPRAWDA masz czas na wszystko tylko brakuje Tobie ORGANIZACJI tego czasuRóżnica między Demokracją a Dyktaturą jest taka, że w Demokracji najpierw się głosuje, a potem dostaje rozkazy; w Dyktaturze nie marnuje się czasu na głosowanie.Klęska jest potrzebna od czasu do czasu, ponieważ wszystko sprowadza do normalnego ludzkiego wymiaru.Świat potrzebuje przewodników. Bieg wypadków tego świata wykazuje od czasu do czasu pożałowania godną niedbałość względem tego, co jest słuszne i stosowne.W życiu nie ma czasu na monotonię. Jest czas na pracę i czas na miłość. To wszystko nie pozostawia nam czasu na nic więcej