Niejeden walczy z przemocą nie dlatego, że jej nienawidzi, ale dlatego, że ją kocha. Tylko, że w najcenniejszej skrytce duszy sam jeden czuje się uprawniony do jej wywierania.


niejeden-walczy-z-przemocą-nie-dlatego-że-jej-nienawidzi-ale-dlatego-że-ją-kocha-tylko-że-w-najcenniejszej-skrytce-duszy-sam-jeden-czuje-ę
maria dąbrowskaniejedenwalczyprzemocąniedlategożejejnienawidzialekochatylkonajcenniejszejskrytceduszysamjedenczujesięuprawnionydowywieranianiejeden walczywalczy zz przemocąprzemocą nienie dlategoże jejjej nienawidziale dlategoją kochaw najcenniejszejnajcenniejszej skrytceskrytce duszyduszy samsam jedenjeden czujeczuje sięsię uprawnionyuprawniony dodo jejjej wywieranianiejeden walczy zwalczy z przemocąz przemocą nieprzemocą nie dlategoże jej nienawidziże ją kochaże w najcenniejszejw najcenniejszej skrytcenajcenniejszej skrytce duszyskrytce duszy samduszy sam jedensam jeden czujejeden czuje sięczuje się uprawnionysię uprawniony douprawniony do jejdo jej wywierania

Bóg prosi o naszą miłość nie dlatego, że jej potrzebuje, lecz dlatego, że dla nas jest ona niezbędna.Utarł się idiotyczny pogląd, że kochanka żony nienawidzi tylko jedna osoba: jej mąż. Ale w dziewięciu wypadkach na dziesięć kochanka żony nienawidzi najgoręcej sama żona.Kocham kobiety nie tylko dlatego, że są kobietami, ale dlatego, że nie są mężczyznami.Zgu­biłam siebie , Części mo­jej duszy ktoś mi zabrał Bez­powrot­nie . Zgu­biłam is­tnienie , Jak­by ktoś mnie ok­radł ,jak­by za­bił Nieroz­trop­nie . Czuję ni­cość , Jak­by części Mo­jej dziw­nej egzys­ten­cji , Ktoś roz­dał Złym ludziom . Nie czuję , Że pat­rzysz , Uważasz ,bo mu­sisz . Nie mu­sisz ,  Nie od­chodź , Pomóż mi szu­kać Mo­jej zgu­bionej duszy .Jesteśmy śmiertelni nie dlatego, że umrzemy, ale dlatego, że rozpoczęliśmy żyć.Dach przecieka nie dlatego, że deszcz pada, ale dlatego, że w dachu dziura.