Niekiedy do­piero ka­ra stwarza poczu­cie winy.


niekiedy-do­piero-ka­ra-stwarza-poczu­cie-winy
leszek kumorniekiedydo­pieroka­rastwarzapoczu­ciewinyniekiedy do­pierodo­piero ka­raka­ra stwarzastwarza poczu­ciepoczu­cie winyniekiedy do­piero ka­rado­piero ka­ra stwarzaka­ra stwarza poczu­ciestwarza poczu­cie winyniekiedy do­piero ka­ra stwarzado­piero ka­ra stwarza poczu­cieka­ra stwarza poczu­cie winyniekiedy do­piero ka­ra stwarza poczu­ciedo­piero ka­ra stwarza poczu­cie winy

Kara: Niekiedy dopiero kara stwarza poczucie winy. -Leszek Kumor
kara-niekiedy-dopiero-kara-stwarza-poczucie-winy
Su­mienie - mecha­nizm ludzkiego umysłu mający na ce­lu budze­nie bo­jaźni i strachu , a także tworze­nie poczu­cia winy. -Mateusz Piecki Schizoidalny
su­mienie- mecha­nizm-ludzkiego-umysłu-mający-na ­lu-budze­nie-bo­jaź-i strachu- a także-tworze­nie-poczu­cia-winy
Gdy­by bud­dyzm za­pano­wał na Zachodzie, większość z nas ro­biłaby dokład­nie to sa­mo, co dziś, ty­le że byłoby w tym więcej za­bawy i mniej poczu­cia winy. -Ole Nydahl
gdy­by-bud­dyzm-za­pano­wał-na zachodzie-większość-z nas-ro­biłaby-dokład­nie-to ­mo-co dziś-ty­-że byłoby-w tym-więcej
Bóg stwarza człowieka, jak morze stwarza kontynenty: cofając się.... -Friedrich Holderlin
bóg-stwarza-człowieka-jak-morze-stwarza-kontynenty-cofając-ę