Niektóre małżeństwa powstrzymuje przed rozwodem jedynie wizja podziału majątku.


niektóre-łżeństwa-powstrzymuje-przed-rozwodem-jedynie-wizja-podziału-majątku
wojciech wierciochniektóremałżeństwapowstrzymujeprzedrozwodemjedyniewizjapodziałumajątkuniektóre małżeństwamałżeństwa powstrzymujepowstrzymuje przedprzed rozwodemrozwodem jedyniejedynie wizjawizja podziałupodziału majątkuniektóre małżeństwa powstrzymujemałżeństwa powstrzymuje przedpowstrzymuje przed rozwodemprzed rozwodem jedynierozwodem jedynie wizjajedynie wizja podziałuwizja podziału majątkuniektóre małżeństwa powstrzymuje przedmałżeństwa powstrzymuje przed rozwodempowstrzymuje przed rozwodem jedynieprzed rozwodem jedynie wizjarozwodem jedynie wizja podziałujedynie wizja podziału majątkuniektóre małżeństwa powstrzymuje przed rozwodemmałżeństwa powstrzymuje przed rozwodem jedyniepowstrzymuje przed rozwodem jedynie wizjaprzed rozwodem jedynie wizja podziałurozwodem jedynie wizja podziału majątku

Zdrada jest jedynie konsekwencją małżeństwa.Nie na­widze wszel­kiego podziału , na białych i czar­nych , na ka­tolików i światków j echo­wych , na bied­nych i bo­gatych ! Nie na­widze wszel­kiego podziału przez , który nie można być z osobą która się kocha ! Człowiek niczego tak się nie boi, jak ośmieszenia. W obawie przed ośmieszeniem powstrzymuje się od rzeczy, od których nie powstrzymałaby go żadna inna siła.Łabędzie śpiewają przed śmiercią. Byłoby lepiej, gdyby niektóre osoby umierały zanim zaczynają śpiewać.Składniki sukcesu: wizja, strategia, zaangażowanie i rezultaty.Niektóre uczu­cia mu­simy wyk­rzyczeć, bo inaczej wy­buchniemy. Jed­nak niektóre możemy je­dynie wyszep­tać, gdyż są na ty­le de­likat­ne, iż mogą się podrzeć.