Niektóre myśli są tak piękne, że aż nie wiado­mo o czym.


niektóre-myśli-są tak-piękne-że aż nie wiado­mo-o czym
starlightniektóremyślisą takpiękneże aż nie wiado­moo czymniektóre myślimyśli są taksą tak piękneże aż nie wiado­mo o czymniektóre myśli są takmyśli są tak piękneniektóre myśli są tak piękne

Miłość jest to ja­kieś nie wiado­mo co, przychodzące nie wiado­mo skąd i nie wiado­mo jak, i spra­wijące ból nie wiado­mo dlaczego.Piękne myśli i piękne ko­biety nig­dy nie zag­rze­wają miejsca.Ludzie pytają: Cze­mu tyl­ko o miłości? To nud­ne – Oczy Uśmiechy Drżenia Ciał i dusz Ogień Kłębki myśli rozwichrzonych Ni­hil novi. Pat­rzę ciemno Uśmie­chem ko­loru czer­wo­nego wina Pytam: O czym mam pisać Jak nie o ser­cu bijącym Które wy­rywa się Rytmicznie A jed­nak zaw­sze inaczej O czym jak nie o nim Co zna mnie najlepiej O czym jak nie o myśli jego Najnatrętniejszej Co napędza je do biegu? Muszę – mówię Ab Iove principium Niektóre słowa uderzają nam tak moc­no do głowy, że be­zus­tannie o nich myśli­my... Zniszczając przez to nasze war­tości, które są pot­rzeb­ne do nasze­go dal­sze­go życia...Niektóre myśli poz­wa­lają odejść.Przeszedłem straszne rzeczy w życiu, przy czym niektóre z nich zdarzyły się naprawdę.