Niektóre myśli upa­jają się wiecznością.


niektóre-myśli-upa­jają ę-wiecznośą
liamortniektóremyśliupa­jają sięwiecznościąniektóre myślimyśli upa­jają sięupa­jają się wiecznościąniektóre myśli upa­jają sięmyśli upa­jają się wiecznościąniektóre myśli upa­jają się wiecznością

Oni się tyl­ko mi­jają - myśli. Ciągle gdzieś pędzą, a na­wet kiedy są na miej­scu, każdy za­myka się u siebie. Tu nig­dy nie ma ot­wartych drzwi. -Anna Onichimowska
oni ę-tyl­ko-mi­jają- myśli-ciągle gdzieś-pędzą-a na­wet-kiedy-są na miej­scu-każdy-za­myka ę-u siebie-tu nig­dy
Jak al­ko­holik upa­ja się al­ko­holem, tak ja upa­jam się Twoim za­pachem kiedy jes­teś przy mnie na wy­ciągnięcie ręki. -opuszczona
jak-al­ko­holik-upa­ja ę-al­ko­holem-tak-ja upa­jam ę-twoim-za­pachem-kiedy-jes­teś-przy-mnie-na wy­ągnięcie-ręki
Kiedy upa­dałeś ja po­mogłam Ci się pod­nieść. Mając nadzieję, że sy­tuac­ja kiedyś się od­wróci i to Ty mi pomożesz. Te­raz ja upa­dam, a Ciebie nie ma... -opuszczona
kiedy-upa­dałeś-ja po­mogłam-ci ę-pod­nieść-mając nadzieję-że sy­tuac­ja-kiedyś ę-od­wró-i to ty mi pomożesz-te­raz
Niektóre myśli poz­wa­lają odejść. -one drop for all
niektóre-myśli-poz­wa­lają-odejść
Niektóre myśli są tak piękne, że aż nie wiado­mo o czym. -Starlight
niektóre-myśli-są tak-piękne-że aż nie wiado­mo-o czym
Niektóre myśli pot­ra­fi ko­biecie pod­sunąć tyl­ko kobieta. -Michal Viewegh
niektóre-myśli-pot­ra­fi-ko­biecie-pod­sunąć-tyl­ko-kobieta