Niektóre szczyty można zdobyć tylko razem.


niektóre-szczyty-można-zdobyć-tylko-razem
thomas mertonniektóreszczytymożnazdobyćtylkorazemniektóre szczytyszczyty możnamożna zdobyćzdobyć tylkotylko razemniektóre szczyty możnaszczyty można zdobyćmożna zdobyć tylkozdobyć tylko razemniektóre szczyty można zdobyćszczyty można zdobyć tylkomożna zdobyć tylko razemniektóre szczyty można zdobyć tylkoszczyty można zdobyć tylko razem

Niektóre cnoty można zdobyć, gdy się przez dłuższy czas udaje, że się je ma. Inne tym trudniej zdobyć, im bardziej się je pozoruje. Do pierwszych należy odwaga, do drugich skromność.Wiedzę o świecie można zdobyć tylko w świecie, nie w domu.Sztuka porzuca gościniec ubity; Dotyka tylko otchłani lub szczyty.Miłość jako nasionko leśne z wiatrem szybko leci, ale gdy drzewem w sercu wyrośnie, to chyba tylko razem z sercem wyrwać można.Miłość st jako nasionko leśne z wiatrem, szybko leci, ale gdy drzewem w sercu wyrośnie, to chyba tylko razem z sercem wyrwać je można.Rozkosze są niby fale i szczyty gór cierpienia - niby głębie i wąwozy i dopiero wszystkie one razem sprawiają, że życie jest piękne, gdyż rzeźbi się jak poszarpany łańcuch gór wschodnich, na które patrzymy z podziwem.