Niektóre zacho­dy słońca są tak różowe, że trud­no o większe bezguście.


niektóre-zacho­dy-słońca-są tak-różowe-że trud­no-o większe-bezguście
terry pratchettniektórezacho­dysłońcasą takróżoweże trud­noo większebezguścieniektóre zacho­dyzacho­dy słońcasłońca są taksą tak różoweże trud­no o większeo większe bezguścieniektóre zacho­dy słońcazacho­dy słońca są taksłońca są tak różoweże trud­no o większe bezguścieniektóre zacho­dy słońca są takzacho­dy słońca są tak różoweniektóre zacho­dy słońca są tak różowe

by­wa tak ze niektóre mi­nimum jest większe od ma­ximum innych  -badtomek
by­wa-tak-ze niektóre-mi­nimum-jest większe-od ­ximum-innych 
zacho­dy słońca by tęskniącym przy­pom­nieć wtórną rozłąkę  -bez.odwagi
zacho­dy-słońca-by-tęskniącym-przy­pom­nieć-wtórną-rozłąkę 
Uwiel­biam zacho­dy słońca, jed­nak dają mi one świado­mość że coś się kończy. -NightHuntress
uwiel­biam-zacho­dy-słońca-jed­nak-dają-mi one-świado­mość-że coś ę-kończy
Pa­miętaj o zacho­waniu równo­wagi w trud­nych chwilach. -Horacy
pa­miętaj-o zacho­waniu-równo­wagi-w trud­nych-chwilach
Wy­bieraj zaw­sze mniej­sze zło, większe zacho­waj na czarną godzinę. -Wiesław Brudziński
wy­bieraj-zaw­sze-mniej­sze-zło-większe-zacho­waj-na czarną-godzinę