Niektórych do­piero stan chwiej­ności dop­ro­wadza do równowagi.


niektórych-do­piero-stan-chwiej­noś-dop­ro­wadza-do równowagi
tadeusz gicgierniektórychdo­pierostanchwiej­nościdop­ro­wadzado równowaginiektórych do­pierodo­piero stanstan chwiej­nościchwiej­ności dop­ro­wadzadop­ro­wadza do równowaginiektórych do­piero stando­piero stan chwiej­nościstan chwiej­ności dop­ro­wadzachwiej­ności dop­ro­wadza do równowaginiektórych do­piero stan chwiej­noścido­piero stan chwiej­ności dop­ro­wadzastan chwiej­ności dop­ro­wadza do równowaginiektórych do­piero stan chwiej­ności dop­ro­wadzado­piero stan chwiej­ności dop­ro­wadza do równowagi

Kłam­stwo głoszo­ne ja­ko praw­da dop­ro­wadza do wściekłości. -Mikołaj Gogol
kłam­stwo-głoszo­ne-ja­ko-praw­da-dop­ro­wadza-do wściekłoś
Stron­niczość dop­ro­wadza naj­większych ludzi do pos­po­litej małości. -Jean de La Bruyére
stron­niczość-dop­ro­wadza-naj­większych-ludzi-do pos­po­litej-łoś
seks-jest za­bawą-która-dop­ro­wadza-nas-do szczęścia-po­tom­ko­wego-~pa­weł-rychlica 
Lu­bisz stan odurze­nia ? A wiesz że wszys­tko , co cię w niego wpro­wadza nie jest smaczne ? Bo stan odurze­nia nie jest na­tural­ny. Ale i tak go lu­bisz , bez względu na smak. -Namia
lu­bisz-stan-odurze­nia- a wiesz-że wszys­tko- co ę-w niego-wpro­wadza-nie jest smaczne- bo stan-odurze­nia-nie jest na­tural­ny
Dziś zno­wu piłam słodką her­batę mi­mo, że nig­dy nie słodzę. To two­ja obec­ność dop­ro­wadza do słod­kiego sta­nu moich zmysłów. -Ewerina
dziś-zno­wu-piłam-słodką-her­batę-mi­mo-że nig­dy-nie słodzę-to-two­ja-obec­ność-dop­ro­wadza-do słod­kiego-sta­nu-moich
Kry­tyka - dop­ro­wadza nas do fu­rii i budzi w nas sys­tem ob­ronny ,a po­win­na być po­wodem do autorefleksji. -loquentia
kry­tyka- dop­ro­wadza-nas-do fu­rii-i budzi-w nas-sys­tem-ob­ronny-a po­win­na-być-po­wodem-do autorefleksji