Niektórych dys­cypli­na się nie ima.


niektórych-dys­cypli­na ę-nie ima
bujak bogusławniektórychdys­cypli­na sięnie imaniektórych dys­cypli­na siędys­cypli­na się nie imaniektórych dys­cypli­na się nie ima

Przeczu­cia? Ludzkie przeczu­cia nie są niczym in­nym, jak tyl­ko bra­kiem dys­cypli­ny pra­cy aniołów. -Michal Viewegh
przeczu­cia-ludzkie-przeczu­cia-nie są niczym-in­nym-jak tyl­ko-bra­kiem-dys­cypli­ny-pra­cy-aniołów
Roz­mo­wa dwoch ma­tek o dzieciach: Pier­wsza mo­wi z duma: no..u mnie jest dys­cypli­na !!!! Od­po­wiada druga: Rozumiem... u mnie jest.. milosc... -ichwillfreisein
roz­mo­wa-dwoch-­tek-o dzieciach-pier­wsza-mo­wi-z duma-nou-mnie-jest dys­cypli­na-od­po­wiada-druga-rozumiem-u-mnie-jest
niektórych-praw­da-łączy-a niektórych-praw­da-dzieli- ~pa­weł-rychlica 
Łat­wo jest mieć dys­tans do siebie gdy jest się ideal­nym. Łat­wo jest mieć dys­tans do spraw, które nas nie dotyczą. -Soldierka
Łat­wo-jest mieć-dys­tans-do siebie-gdy-jest ę-ideal­nym-Łat­wo-jest mieć-dys­tans-do spraw-które-nas-nie dotyczą
Ambicja łatwiej chwyta się małych duszyczek niż dusz wielkich, jak ogień ima się snadniej strzech niż pałaców. -Nicolas Sebastien Roch
ambicja-łatwiej-chwyta-ę-łych-duszyczek-ż-dusz-wielkich-jak-ogień-ima-ę-snadniej-strzech-ż-pałaców