Niektórych ludzi poz­na­jemy tyl­ko po to,aby dos­trzec ile znaczy dla Nas ktoś inny.


niektórych-ludzi-poz­na­jemy-tyl­ko-po toaby-­trzec-ile-znaczy-dla-nas-ktoś-inny
respirerniektórychludzipoz­na­jemytyl­kopo toabydos­trzecileznaczydlanasktośinnyniektórych ludziludzi poz­na­jemypoz­na­jemy tyl­kodos­trzec ileile znaczyznaczy dladla nasnas ktośktoś innyniektórych ludzi poz­na­jemyludzi poz­na­jemy tyl­kodos­trzec ile znaczyile znaczy dlaznaczy dla nasdla nas ktośnas ktoś innyniektórych ludzi poz­na­jemy tyl­kodos­trzec ile znaczy dlaile znaczy dla nasznaczy dla nas ktośdla nas ktoś innydos­trzec ile znaczy dla nasile znaczy dla nas ktośznaczy dla nas ktoś inny

Za­poz­na­jemy się z ko­bietą w ciągu kil­ku chwil, poz­na­jemy ją bliżej w ciągu kil­ku lat, ale do­piero zry­wając z nią - poz­na­jemy ją naprawdę. -Horacy Safrin
za­poz­na­jemy ę-z ko­bietą-w ągu-kil­ku-chwil-poz­na­jemy-ją bliżej-w ągu-kil­ku-lat-ale-do­piero-zry­wając-z ą
Nie trze­ba być pe­symistą, aby dos­trzec zło te­go świata. -Chemicals
nie-trze­ba-być-pe­symistą-aby ­trzec-zło-te­go-świata
Wyborca: ktoś, kto cieszy się z świętego przywileju prawa oddania swego głosu na kogoś, kogo ktoś inny dla niego wybrał. -Ambrose Gwinett Bierce
wyborca-ktoś-kto-cieszy-ę-z-świętego-przywileju-prawa-oddania-swego-głosu-na-kogoś-kogo-ktoś-inny-dla-niego-wybrał