Niektórych ludzi winno się zażywać tylko w bardzo małych dawkach.


niektórych-ludzi-winno-ę-zażywać-tylko-w-bardzo-łych-dawkach
ralph waldo emersonniektórychludziwinnosięzażywaćtylkobardzomałychdawkachniektórych ludziludzi winnowinno sięsię zażywaćzażywać tylkotylko ww bardzobardzo małychmałych dawkachniektórych ludzi winnoludzi winno sięwinno się zażywaćsię zażywać tylkozażywać tylko wtylko w bardzow bardzo małychbardzo małych dawkachniektórych ludzi winno sięludzi winno się zażywaćwinno się zażywać tylkosię zażywać tylko wzażywać tylko w bardzotylko w bardzo małychw bardzo małych dawkachniektórych ludzi winno się zażywaćludzi winno się zażywać tylkowinno się zażywać tylko wsię zażywać tylko w bardzozażywać tylko w bardzo małychtylko w bardzo małych dawkach

Jesteśmy w stanie przełknąć każde kłamstwo, jakim nas karmią, ale prawdy zażywamy w małych dawkach, bo bywa gorzka. -Denis Diderot
jesteśmy-w-stanie-przełknąć-każde-kłamstwo-jakim-nas-karmią-ale-prawdy-zażywamy-w-łych-dawkach-bo-bywa-gorzka
Wielkich ludzi od wszelkich spraw jest bardzo dużo, a Chrystus chce, aby wielcy ludzie byli od małych spraw - sam nas tego uczy. -Stefan Wyszyński kard
wielkich-ludzi-od-wszelkich-spraw-jest-bardzo-żo-a-chrystus-chce-aby-wielcy-ludzie-byli-od-łych-spraw-sam-nas-tego-uczy
O niektórych mówią, że myślą, a oni się tylko namyślają. -Anonim
o-niektórych-mówią-że-myślą-a-oni-ę-tylko-namyślają
Do niektórych ludzi bra­kuje mi jaj. -Kapitan
do niektórych-ludzi-bra­kuje-mi jaj
U niektórych samoanaliza staje się po prostu tylko samolizą - samolizaniem się wdzięcznego kotka. -Stanisław Ignacy Witkiewicz (Witkacy)
u-niektórych-samoanaliza-staje-ę-po-prostu-tylko-samolizą-samolizaniem-ę-wdzięcznego-kotka
Kto karze tylko dla własnej satysfakcji, jest bardzo okrutny i bardzo zły. -Denis Diderot
kto-karze-tylko-dla-własnej-satysfakcji-jest-bardzo-okrutny-i-bardzo-zły