niektórych-praw­da-łączy-a niektórych-praw­da-dzieli- ~pa­weł-rychlica 
rychcikniektórychpraw­dałączya niektórychdzieli ~pa­wełrychlica niektórych praw­dapraw­da łączya niektórych praw­dapraw­da dzieli ~pa­weł rychlica niektórych praw­da łączya niektórych praw­da dzieli

Niektórych spraw nig­dy nie ujaw­ni­my, iż mi­mo, że są praw­dzi­we, zos­tały by odeb­ra­ne ja­ko zmyślone. -Bruno
niektórych-spraw-nig­dy-nie ujaw­­my-iż mi­mo-że są praw­dzi­we-zos­ły-by odeb­ra­ne-ja­ko-zmyślone
praw­dziwą-sztuką-nie są mi­liony-na kon­cie-lecz-praw­dziwą-sztuką-są mar­ne-grosze-~pa­weł-rychlica 
praw­dziwą-sztuką-są myśli-~pa­weł-rychlica 
niepełnos­praw­ność-to nie jest for­-pro­­-to for­-po­wołania-do życia-~pa­weł-rychlica 
im-głębiej-szu­kamy-tym-większe-praw­do­podo­bieństwo-że w końcu-to znaj­dziemy~pa­weł-rychlica 
po­dej­rzli­wość-to cecha-strachu-przed-od­kry­ciem-praw­dy-w rzeczy­wis­toś-~pa­weł-rychlica-inspiracja-niusza