Niektórych zły los Strzeże przed kataklizmem Opat­rzność boska Krys­ty­na Sz.  09.06.2015r.


niektórych-zły-los-strzeże-przed-kataklizmem-opat­rzność-boska-krys­ty­na-sz- 09062015r
krystaniektórychzłylosstrzeżeprzedkataklizmemopat­rznośćboskakrys­ty­nasz 09062015rniektórych złyzły loslos strzeżestrzeże przedprzed kataklizmemkataklizmem opat­rznośćopat­rzność boskaboska krys­ty­nakrys­ty­na szniektórych zły loszły los strzeżelos strzeże przedstrzeże przed kataklizmemprzed kataklizmem opat­rznośćkataklizmem opat­rzność boskaopat­rzność boska krys­ty­naboska krys­ty­na szniektórych zły los strzeżezły los strzeże przedlos strzeże przed kataklizmemstrzeże przed kataklizmem opat­rznośćprzed kataklizmem opat­rzność boskakataklizmem opat­rzność boska krys­ty­naopat­rzność boska krys­ty­na szniektórych zły los strzeże przedzły los strzeże przed kataklizmemlos strzeże przed kataklizmem opat­rznośćstrzeże przed kataklizmem opat­rzność boskaprzed kataklizmem opat­rzność boska krys­ty­nakataklizmem opat­rzność boska krys­ty­na sz

Los strzeże tych, których pozbawia sławy. -Anonim
los-strzeże-tych-których-pozbawia-sławy
Zauważasz sens Cie­szy- niektórych śmieszy Rozczarowanie K.A.Sz. 23.09.2015r. -Cris
zauważasz-sens-cie­szy-niektórych-śmieszy-rozczarowanie-kasz-23092015r
Niedowierzanie Przy­pad­ko­we spotkanie Zauroczenie Krys­ty­na Sz. 01.02.2015r. -krysta
niedowierzanie-przy­pad­ko­we-spotkanie-zauroczenie-krys­ty­na-sz-01022015r
Ludzka natura Niepodporządkowanie Dreszczyk emocji Krys­ty­na Sz. 30.01.2015r. -krysta
ludzka-natura-niepodporządkowanie-dreszczyk-emocji-krys­ty­na-sz-30012015r
Us­ta unoszą Spokój ducha - pełny luz Niepodważalność Krys­ty­na Sz. 07.01.2015r. -krysta
us­-unoszą-spokój-ducha- pełny-luz-niepodważalność-krys­ty­na-sz-07012015r
Szept ser­ca muska Zainteresowanie Słowa i czyny Krys­ty­na Sz. 09.03.2015r. -krysta
szept-ser­ca-muska-zainteresowanie-słowa-i czyny-krys­ty­na-sz-09032015r