Niektórym kobietom nie wystarczy bukiet róż, chcą, żeby mężczyźni tym różom zmieniali jeszcze wodę.


niektórym-kobietom-nie-wystarczy-bukiet-róż-chcą-żeby-mężczyź-tym-różom-zmieniali-jeszcze-wodę
janusz gaudynniektórymkobietomniewystarczybukietróżchcążebymężczyźnitymróżomzmienialijeszczewodęniektórym kobietomkobietom nienie wystarczywystarczy bukietbukiet różżeby mężczyźnimężczyźni tymtym różomróżom zmienializmieniali jeszczejeszcze wodęniektórym kobietom niekobietom nie wystarczynie wystarczy bukietwystarczy bukiet różżeby mężczyźni tymmężczyźni tym różomtym różom zmienialiróżom zmieniali jeszczezmieniali jeszcze wodęniektórym kobietom nie wystarczykobietom nie wystarczy bukietnie wystarczy bukiet różżeby mężczyźni tym różommężczyźni tym różom zmienialitym różom zmieniali jeszczeróżom zmieniali jeszcze wodęniektórym kobietom nie wystarczy bukietkobietom nie wystarczy bukiet różżeby mężczyźni tym różom zmienialimężczyźni tym różom zmieniali jeszczetym różom zmieniali jeszcze wodę

Niektórym ko­bietom nie wys­tar­cza bu­kiet róż, chcą, żeby mężczyz­na tym różom zmieniali jeszcze wodę.Mężczyźni zawsze chcą być pierwszą miłością kobiety, kobiety zaś chcą, żeby mężczyzna był ich ostatnią.Ludziom, którzy cierpią niesprawiedliwie, nie wystarczy sama sprawiedliwość. Chcą, żeby winowajcy też ucierpieli niesprawiedliwie. To odczują jako sprawiedliwość.Kobiety i koty zawsze robią co chcą, więc mężczyźni i psy niech się z tym pogodzą.Im są piękniejsze, tym bardziej chcą być podrywane, żeby móc powiedzieć nie.Jeszcze nie widziałem, żeby mężczyzna nie poparł drugiego mężczyzny, byleby to, co chcą zrobić, było dosyć idiotyczne.