Niektórym ludziom należałoby wytoczyć proces myślenia.


niektórym-ludziom-należałoby-wytoczyć-proces-myślenia
stanisław jerzy lecniektórymludziomnależałobywytoczyćprocesmyślenianiektórym ludziomludziom należałobynależałoby wytoczyćwytoczyć procesproces myślenianiektórym ludziom należałobyludziom należałoby wytoczyćnależałoby wytoczyć proceswytoczyć proces myślenianiektórym ludziom należałoby wytoczyćludziom należałoby wytoczyć procesnależałoby wytoczyć proces myślenianiektórym ludziom należałoby wytoczyć procesludziom należałoby wytoczyć proces myślenia

U większości ludzi proces myślenia ogranicza się do wyboru spośród cudzych sądów według instynktownego poczucia własnego interesu.Jeśli sprawisz, że ludziom będzie się zdawało, że myślą - będą cię kochać, kiedy zmusisz ich do myślenia - znienawidzą cię.Głupcom należałoby wymyślić trudniejszy sposób rozmnażania.Ludzie ludzi zabijają Ludzie ludziom krzywdę robią Ludzie ludziom ból zadają Ludzie ludźmi ciało zdobią To nieludzkie i brutalne Człowiek gor­szy od zwierzęcia Szczątki ludzkie łat­wo­pal­ne Tyl­ko dla majątku wzięcia Ludzie ludziom są nie równi W ludziach brak już człowie­czeństwa Ludzi ludziom małomówni Ludzie chcą znów bezpieczeństwa Wier­sz ma na­wiązy­wać do książki Zo­fii Nałkow­skiej pt. Istnieją nazwiska, które należałoby powywieszać na wszystkich szubienicach świata.Myślenie: proces przetwarzania poznania w wiedzę.