Niektórym ludziom należałoby wytoczyć proces myślenia.


niektórym-ludziom-należałoby-wytoczyć-proces-myślenia
stanisław jerzy lecniektórymludziomnależałobywytoczyćprocesmyślenianiektórym ludziomludziom należałobynależałoby wytoczyćwytoczyć procesproces myślenianiektórym ludziom należałobyludziom należałoby wytoczyćnależałoby wytoczyć proceswytoczyć proces myślenianiektórym ludziom należałoby wytoczyćludziom należałoby wytoczyć procesnależałoby wytoczyć proces myślenianiektórym ludziom należałoby wytoczyć procesludziom należałoby wytoczyć proces myślenia

U większości ludzi proces myślenia ogranicza się do wyboru spośród cudzych sądów według instynktownego poczucia własnego interesu. -Feliks Chaalibóg
u-większoś-ludzi-proces-myślenia-ogranicza-ę-do-wyboru-spośród-cudzych-sądów-według-instynktownego-poczucia-własnego-interesu
Jeśli sprawisz, że ludziom będzie się zdawało, że myślą - będą cię kochać, kiedy zmusisz ich do myślenia - znienawidzą cię. -Scott Sheldon
jeśli-sprawisz-że-ludziom-będzie-ę-zdawało-że-myślą-będą-ę-kochać-kiedy-zmusisz-ich-do-myślenia-znienawidzą-ę
Głupcom należałoby wymyślić trudniejszy sposób rozmnażania. -Tadeusz Gicgier
głupcom-należałoby-wymyślić-trudniejszy-sposób-rozmnażania
Istnieją nazwiska, które należałoby powywieszać na wszystkich szubienicach świata. -Georg Christoph Lichtenberg
istnieją-nazwiska-które-należałoby-powywieszać-na-wszystkich-szubienicach-świata
Myślenie: proces przetwarzania poznania w wiedzę. -William Wharton
myślenie-proces-przetwarzania-poznania-w-wiedzę