Niektórym są potrzebne okulary, aby widzieć jasno i wyraźnie: nie pozwólcie im jednak mówić, że bez okularów nikt nie widzi wyraźnie.


niektórym-są-potrzebne-okulary-aby-widzieć-jasno-i-wyraźnie-nie-pozwólcie-im-jednak-mówić-że-bez-okularów-nikt-nie-widzi-wyraźnie
john lockeniektórympotrzebneokularyabywidziećjasnowyraźnieniepozwólcieimjednakmówićżebezokularówniktwidziwyraźnieniektórym sąsą potrzebnepotrzebne okularyaby widziećwidzieć jasnojasno ii wyraźnienie pozwólciepozwólcie imim jednakjednak mówićże bezbez okularówokularów niktnikt nienie widziwidzi wyraźnieniektórym są potrzebnesą potrzebne okularyaby widzieć jasnowidzieć jasno ijasno i wyraźnienie pozwólcie impozwólcie im jednakim jednak mówićże bez okularówbez okularów niktokularów nikt nienikt nie widzinie widzi wyraźnieniektórym są potrzebne okularyaby widzieć jasno iwidzieć jasno i wyraźnienie pozwólcie im jednakpozwólcie im jednak mówićże bez okularów niktbez okularów nikt nieokularów nikt nie widzinikt nie widzi wyraźnieaby widzieć jasno i wyraźnienie pozwólcie im jednak mówićże bez okularów nikt niebez okularów nikt nie widziokularów nikt nie widzi wyraźnie

Kto chce jednym spojrzeniem ująć wiele równocześnie przedmiotów, ten żadnego z nich nie widzi wyraźnie.Kto chce jed­nym spoj­rze­niem ująć wiele równocześnie przed­miotów, ten żad­ne­go z nich nie widzi wyraźnie.Nieraz zauważyłem, że właśnie rzeczy ledwie dostrzeżone w czasie dnia, nie sformułowane wyraźnie myśli, wypowiedziane mimochodem słowa, które przeszły bez echa, wracają w nocy w namacalnym kształcie, stają się tematem snów, jakby w zadośćuczynieniu za to, że wzgardzono nimi na jawie.Kto nie ma odwagi starać się o swoje szczęście, tym samym udowadnia wyraźnie, że tego szczęścia nie jest wart.On nie wie nic, a zdaje mu się, że wie wszystko. Predestynuje go to wyraźnie do kariery politycznej.Żeby widzieć jasno, wystarczy zmienić perspektywę.