Niektórzy i na drodze donikofi stawiają drogowskazy.


niektórzy-i-na-drodze-donikofi-stawiają-drogowskazy
zbigniew waydykniektórzynadrodzedonikofistawiajądrogowskazyniektórzy ii nana drodzedrodze donikofidonikofi stawiająstawiają drogowskazyniektórzy i nai na drodzena drodze donikofidrodze donikofi stawiajądonikofi stawiają drogowskazyniektórzy i na drodzei na drodze donikofina drodze donikofi stawiajądrodze donikofi stawiają drogowskazyniektórzy i na drodze donikofii na drodze donikofi stawiająna drodze donikofi stawiają drogowskazy

Są drogowskazy, które wiodą z jednych manowców w drugie. -Urszula Zybura
są-drogowskazy-które-wiodą-z-jednych-manowców-w-drugie
Na najważniejszych skrzyżowaniach życiowych nie stoją żadne drogowskazy -Charlie Chaplin
na-najważniejszych-skrzyżowaniach-życiowych-nie-stoją-żadne-drogowskazy
Na najważniejszych skrzyżowaniach życiowych nie stoją żadne drogowskazy. -Charles Chaplin
na-najważniejszych-skrzyżowaniach-życiowych-nie-stoją-żadne-drogowskazy
Niektórzy za­palają się, a niektórzy tyl­ko kopcą. -Robert Karpacz
niektórzy-za­palają-ę-a niektórzy-tyl­ko-kopcą
Za to, że błądził wiele razy, nie winił siebie, lecz drogowskazy. -Krystyna Sylwestrzak
za-to-że-błądził-wiele-razy-nie-winił-siebie-lecz-drogowskazy
Marne jest życie ludzi, którzy kłamstwo wyżej stawiają od prawdy. -Ezop
marne-jest-życie-ludzi-którzy-kłamstwo-wyżej-stawiają-od-prawdy