Niektórzy i na drodze donikofi stawiają drogowskazy.


niektórzy-i-na-drodze-donikofi-stawiają-drogowskazy
zbigniew waydykniektórzynadrodzedonikofistawiajądrogowskazyniektórzy ii nana drodzedrodze donikofidonikofi stawiająstawiają drogowskazyniektórzy i nai na drodzena drodze donikofidrodze donikofi stawiajądonikofi stawiają drogowskazyniektórzy i na drodzei na drodze donikofina drodze donikofi stawiajądrodze donikofi stawiają drogowskazyniektórzy i na drodze donikofii na drodze donikofi stawiająna drodze donikofi stawiają drogowskazy

Są drogowskazy, które wiodą z jednych manowców w drugie.Na najważniejszych skrzyżowaniach życiowych nie stoją żadne drogowskazyNa najważniejszych skrzyżowaniach życiowych nie stoją żadne drogowskazy.Niektórzy za­palają się, a niektórzy tyl­ko kopcą.Za to, że błądził wiele razy, nie winił siebie, lecz drogowskazy.Marne jest życie ludzi, którzy kłamstwo wyżej stawiają od prawdy.