Niektórzy ludzie posiadają mądrość, która nazywa się wesołością.


niektórzy-ludzie-posiadają-mądrość-która-nazywa-ę-wesołośą
maksym gorkiniektórzyludzieposiadająmądrośćktóranazywasięwesołościąniektórzy ludzieludzie posiadająposiadają mądrośćktóra nazywanazywa sięsię wesołościąniektórzy ludzie posiadająludzie posiadają mądrośćktóra nazywa sięnazywa się wesołościąniektórzy ludzie posiadają mądrośćktóra nazywa się wesołością

Niektórzy ludzie posiadają mądrość, która nazywa się: wesołość.Pesymizm to tylko nazwa, którą ludzie słabi określają mądrość.Obejść się bez szczęścia, to sztuka. Sztuka znana: nazywa się Kiedy człowiek zabije tygrysa, nazywa to sportem, ale jeśli tygrys zabija człowieka, nazywa się to okrucieństwem.Roz­poznać szczęście, kiedy leży u twych stóp, mieć od­wagę i zde­cydo­wać i pochy­lić się, chwy­cić je w dłonie... i zat­rzy­mać. To mądrość ser­ca. Mądrość, która jest tyl­ko lo­giką, to mało...Każdy z nas ma we wnętrzu muzyczkę, która mu akompaniuje. Jeśli inni ją także słyszą, nazywa się to osobowość.