Niektórzy ludzie posiadają mądrość, która nazywa się: wesołość.


niektórzy-ludzie-posiadają-mądrość-która-nazywa-ę-wesołość
maksym gorkiniektórzyludzieposiadająmądrośćktóranazywasięwesołośćniektórzy ludzieludzie posiadająposiadają mądrośćktóra nazywanazywa sięniektórzy ludzie posiadająludzie posiadają mądrośćktóra nazywa sięniektórzy ludzie posiadają mądrość

Niektórzy ludzie posiadają mądrość, która nazywa się wesołością.Pesymizm to tylko nazwa, którą ludzie słabi określają mądrość.Obejść się bez szczęścia, to sztuka. Sztuka znana: nazywa się Kiedy człowiek zabije tygrysa, nazywa to sportem, ale jeśli tygrys zabija człowieka, nazywa się to okrucieństwem.Roz­poznać szczęście, kiedy leży u twych stóp, mieć od­wagę i zde­cydo­wać i pochy­lić się, chwy­cić je w dłonie... i zat­rzy­mać. To mądrość ser­ca. Mądrość, która jest tyl­ko lo­giką, to mało...Każdy z nas ma we wnętrzu muzyczkę, która mu akompaniuje. Jeśli inni ją także słyszą, nazywa się to osobowość.