Niektórzy ludzie są aż tak żałośni, że aż ich nie szkoda.


niektórzy-ludzie-są aż tak-żałoś-że aż ich-nie szkoda
angelique crueltyniektórzyludziesą aż takżałośniże aż ichnie szkodaniektórzy ludzieludzie są aż taksą aż tak żałośniże aż ich nie szkodaniektórzy ludzie są aż takludzie są aż tak żałośniniektórzy ludzie są aż tak żałośni

Jest już jakoś tak na tym świecie, że niektórzy ludzie wymyślili, powiedzieli, napisali coś przed nami. Nie zawsze były to rzeczy dobre, potrzebne czy też chociażby prawdziwe. Jest już jakoś tak na tym świecie, że niektórzy ludzie nadal coś wymyślają, mówią lub piszą. Więc może należy się z tym zapoznać? Ot, choćby po to, aby stwierdzić czy warto było tracić czas na przeczytanie ich.Niektórzy ludzie są uczciwi wtedy, gdy ich to nic nie kosztuje.Nie śmiej się z innych… Śmieją się ludzie ra­dośni, a wyśmiewają - żałośni.Łzy są jak niektórzy ludzie... Wyglądają niewin­nie, ale... Gdy ich spróbu­jesz są słone... I po­zos­ta­wiają śla­dy na two­jej twarzy Niektórzy ludzie są tak­towni. In­ni mówią prawdę.Niektórzy ludzie tak bardzo boją się śmierci, że nigdy nie zaczynają żyć naprawdę.