Niektórzy ludzie tak bardzo lubią dobre rady, że oprawiąjąje w ramki i wieszają na ścianie, zamiast stosować.


niektórzy-ludzie-tak-bardzo-lubią-dobre-rady-że-oprawiąją-w-ramki-i-wieszają-na-ścianie-zamiast-stosować
gordon dicksonniektórzyludzietakbardzolubiądobreradyżeoprawiąjąjeramkiwieszająnaścianiezamiaststosowaćniektórzy ludzieludzie taktak bardzobardzo lubiąlubią dobredobre radyże oprawiąjąjeoprawiąjąje ww ramkiramki ii wieszająwieszają nana ścianiezamiast stosowaćniektórzy ludzie takludzie tak bardzotak bardzo lubiąbardzo lubią dobrelubią dobre radyże oprawiąjąje woprawiąjąje w ramkiw ramki iramki i wieszająi wieszają nawieszają na ścianieniektórzy ludzie tak bardzoludzie tak bardzo lubiątak bardzo lubią dobrebardzo lubią dobre radyże oprawiąjąje w ramkioprawiąjąje w ramki iw ramki i wieszająramki i wieszają nai wieszają na ścianieniektórzy ludzie tak bardzo lubiąludzie tak bardzo lubią dobretak bardzo lubią dobre radyże oprawiąjąje w ramki ioprawiąjąje w ramki i wieszająw ramki i wieszają naramki i wieszają na ścianie

Nie ma chyba nic bardziej nieznośnego gdy ludzie, których się nie cierpi, dają tak zwane Dobre rady są kompletną abstrakcją, bo ludzie i tak sami dochodzą do koniecznych odkryć w swoim bytowaniu.Starcy lubią dawać dobre rady, aby się pocieszyć, że nie są już zdolni dawać złych przykładów.Niektórzy ludzie tak bardzo boją się śmierci, że nigdy nie zaczynają żyć naprawdę.Jest już jakoś tak na tym świecie, że niektórzy ludzie wymyślili, powiedzieli, napisali coś przed nami. Nie zawsze były to rzeczy dobre, potrzebne czy też chociażby prawdziwe. Jest już jakoś tak na tym świecie, że niektórzy ludzie nadal coś wymyślają, mówią lub piszą. Więc może należy się z tym zapoznać? Ot, choćby po to, aby stwierdzić czy warto było tracić czas na przeczytanie ich.Dzieci, tak jak i dorośli, mogą być bardzo okrutne, lub bardzo dobre.