Niektórzy odnajdują miejsce na ziemi dopiero po swoim pogrzebie.


niektórzy-odnajdują-miejsce-na-ziemi-dopiero-po-swoim-pogrzebie
anonimniektórzyodnajdująmiejscenaziemidopieroposwoimpogrzebieniektórzy odnajdująodnajdują miejscemiejsce nana ziemiziemi dopierodopiero popo swoimswoim pogrzebieniektórzy odnajdują miejsceodnajdują miejsce namiejsce na ziemina ziemi dopieroziemi dopiero podopiero po swoimpo swoim pogrzebieniektórzy odnajdują miejsce naodnajdują miejsce na ziemimiejsce na ziemi dopierona ziemi dopiero poziemi dopiero po swoimdopiero po swoim pogrzebieniektórzy odnajdują miejsce na ziemiodnajdują miejsce na ziemi dopieromiejsce na ziemi dopiero pona ziemi dopiero po swoimziemi dopiero po swoim pogrzebie

Najpiękniejsze kwiaty człowiek dostanie na swoim pogrzebie.Bywają ludzie, którzy odnajdują młodość swoją dopiero u schyłku życia.Istnieją ludzie, którzy odnajdują swoją młodość dopiero u schyłku życia.Jeżeli głęboko zastanowisz się, co chciałbyś usłyszeć na swoim pogrzebie, znajdziesz swoją definicję sukcesu.Niektórzy są odważni dopiero wtedy, gdy już nie widzą żadnego innego wyjścia.Miejsce bezpartyjnego na ziemi znajduje się między krzesłami; za to w niebie siądzie po prawicy Boga.