Niektórzy okutani sztandarami śpią w nich, jak w śpiworach.


niektórzy-okutani-sztandarami-śpią-w-nich-jak-w-śpiworach
zbigniew waydykniektórzyokutanisztandaramiśpiąnichjakśpiworachniektórzy okutaniokutani sztandaramisztandarami śpiąśpią ww nichjak ww śpiworachniektórzy okutani sztandaramiokutani sztandarami śpiąsztandarami śpią wśpią w nichjak w śpiworachniektórzy okutani sztandarami śpiąokutani sztandarami śpią wsztandarami śpią w nichniektórzy okutani sztandarami śpią wokutani sztandarami śpią w nich

Są ludzie, którzy śpią sami, powołanie lub nieszczęście odcięło ich od innych, i ci śpią co dzień w jednym łóżku ze śmiercią.Dobrzy ludzie śpią lepiej od złych, ale ci drudzy bawią się znacznie lepiej, kiedy nie śpią.Dob­rzy ludzie śpią le­piej od złych, ale ci drudzy ba­wią się znacznie le­piej, kiedy nie śpią.Jaki mogę stracić wiarę w sprawiedliwość na świecie, skoro sny tych, którzy śpią w puchach, nie są wcale piękniejsze od snów tych, którzy śpią na gołej ziemi.Niektórzy sadzą la­sy tyl­ko po to, by wy­woływa­no z nich wilki. Z cyk­lu po­wieści Niektórzy za­palają się, a niektórzy tyl­ko kopcą.