Niektórzy padają na pomysł z takim impetem, że rozbijają go w puch.


niektórzy-padają-na-pomysł-z-takim-impetem-że-rozbijają-go-w-puch
anonimniektórzypadająnapomysłtakimimpetemżerozbijajągopuchniektórzy padająpadają nana pomysłpomysł zz takimtakim impetemże rozbijająrozbijają gogo ww puchniektórzy padają napadają na pomysłna pomysł zpomysł z takimz takim impetemże rozbijają gorozbijają go wgo w puchniektórzy padają na pomysłpadają na pomysł zna pomysł z takimpomysł z takim impetemże rozbijają go wrozbijają go w puchniektórzy padają na pomysł zpadają na pomysł z takimna pomysł z takim impetemże rozbijają go w puch

Takim jestem; takim być chcę; was niech diabli wezmą!Okazuje się, że jestem taki jak wszyscy ludzie, widzę świat nie takim jaki jest, lecz takim jakim chciałbym go widzieć.Marzenia, podobnie jak piękne samochody, rozbijają się w drodze. Zwłaszcza po przekroczeniu dozwolonej prędkości.Wpadł. I to na pomysł.Niektórzy za­palają się, a niektórzy tyl­ko kopcą.Pomysł ze spaniem jest idiotyczny. Sen to złodziej radosnych chwil.