Niektórzy sądzą, że mają dobre serca, a tylko słabe nerwy.


niektórzy-sądzą-że-mają-dobre-serca-a-tylko-słabe-nerwy
marie von ebner - eschenbachniektórzysądzążemajądobresercatylkosłabenerwyniektórzy sądząże mająmają dobredobre sercatylko słabesłabe nerwyże mają dobremają dobre sercaa tylko słabetylko słabe nerwyże mają dobre sercaa tylko słabe nerwy

Niektórzy sądzą, że mają dobre serce - a to tylko słabe nerwy.Myślał, że ma dobre serce, a miał tylko słabe nerwy.Ludzie się mylą, za dobroć we mnie biorąc moje podobno dobre jakieś tam uczynki; to nie dobroć mną kieruje, lecz słabe moje nerwy.Dobre pomysły nie mają przeszłości, mają tylko przyszłość.Cu­dow­ny lek miał być od serca, działa na nerwy.Gdzie słyszysz śpiew, tam wstąp, / Tam ludzie dobre serca mają. /Bo ludzie źli, ach wierzaj mi, / Ci nigdy nie śpiewają.