Niektórzy swój widnokrąg biorą za koniec świata.


niektórzy-swój-widnokrąg-biorą-za-koniec-świata
eliza orzeszkowaniektórzyswójwidnokrągbiorązakoniecświataniektórzy swójswój widnokrągwidnokrąg biorąbiorą zaza konieckoniec świataniektórzy swój widnokrągswój widnokrąg biorąwidnokrąg biorą zabiorą za koniecza koniec świataniektórzy swój widnokrąg biorąswój widnokrąg biorą zawidnokrąg biorą za koniecbiorą za koniec świataniektórzy swój widnokrąg biorą zaswój widnokrąg biorą za koniecwidnokrąg biorą za koniec świata

Ludzie ma­li biorą zwyk­le swój duży cień za miarę swej wielkości.Ludzie mali biorą zwykle swój duży cień za miarę swojej wielkości.Ludzie mali biorą zwykle swój duży cień za miarę swej wielikości.Droga do nikąd też ma swój koniec.Od regionalizmu zaczynać musi każdy człowiek z ziemi wyrosły, gorąco czujący, co czerpiąc siłę i podnietę z zetknięciem się z rodzonym podłożem, skupia się z wolna, rośnie, rozszerza widnokrąg, niepostrzeżenie przesuwa granice regionu, aż staną się one jednym z granicami świata.I gdybym nawet wiedział, że jutro będzie koniec świata, zasadziłbym dziś swoje drzewko.