Niektórzy szczęście rodzinne zawdzięczają garbowi teściowej.


niektórzy-szczęście-rodzinne-zawdzięczają-garbowi-teściowej
renata szuman - fikusniektórzyszczęścierodzinnezawdzięczajągarbowiteściowejniektórzy szczęścieszczęście rodzinnerodzinne zawdzięczajązawdzięczają garbowigarbowi teściowejniektórzy szczęście rodzinneszczęście rodzinne zawdzięczająrodzinne zawdzięczają garbowizawdzięczają garbowi teściowejniektórzy szczęście rodzinne zawdzięczająszczęście rodzinne zawdzięczają garbowirodzinne zawdzięczają garbowi teściowejniektórzy szczęście rodzinne zawdzięczają garbowiszczęście rodzinne zawdzięczają garbowi teściowej

Telewizja zmieniła kółko rodzinne w półkola.Swoje powstanie zawdzięczają arcydzieła geniuszowi, wykończenie - pracowitość.W małżeństwie najgorszą rzeczą po teściowej jest żona.Niektórzy za­palają się, a niektórzy tyl­ko kopcą.W małżeństwie naj­gor­szą rzeczą po teściowej jest... żona.Życie rodzinne bez domu, który ma szansę przetrwania jednego pokolenia lub dwóch, staje się namiotem.