Niektórzy umierają młodo, in­ni rodzą się starzy.


niektórzy-umierają-młodo-in­-rodzą ę-starzy
john updikeniektórzyumierająmłodoin­nirodzą sięstarzyniektórzy umierająumierają młodoin­ni rodzą sięrodzą się starzyniektórzy umierają młodoin­ni rodzą się starzy

Ukocha­ni przez bogów umierają młodo.Ukochani przez bogów umierają młodo.To ważne, że nieus­tannie rodzą się nadzieje i umierają rozczarowania.Niektórzy rodzą się wiel­cy, in­ni z cza­sem ta­cy się stają.Na nic się zda twierdzić, że wszyscy ludzie rodzą się wolni, jeśli się zaprzecza, że rodzą się dobrzy. Zagwarantujcie dobroć człowieka, a wolność przyjdzie sama.Od­kry­wam żałosną prawdę, że niektórzy ludzie rodzą się, a po­tem przechodzą przez cudze życie niekiedy je­dynie po to, aby in­nym ułat­wić od­kry­cie ja­kiejś gorzkiej wie­dzy o so­bie lub nie­rzad­ko zu­pełnie nieświado­mie pomóc im przetrwać.