Niektórzy za­palają się, a niektórzy tyl­ko kopcą.


niektórzy-za­palają-ę-a niektórzy-tyl­ko-kopcą
robert karpaczniektórzyza­palająsięa niektórzytyl­kokopcąniektórzy za­palająza­palają sięa niektórzy tyl­kotyl­ko kopcąniektórzy za­palają sięa niektórzy tyl­ko kopcą

Niektórzy ludzie tyl­ko dla­tego się nie starzeją, bo nig­dy nie by­li młodzi.Każda noc po­win­na kończyć się świtem. Szko­da że niektórzy noc tyl­ko lubią.Niektórzy sadzą la­sy tyl­ko po to, by wy­woływa­no z nich wilki. Z cyk­lu po­wieści Jest już jakoś tak na tym świecie, że niektórzy ludzie wymyślili, powiedzieli, napisali coś przed nami. Nie zawsze były to rzeczy dobre, potrzebne czy też chociażby prawdziwe. Jest już jakoś tak na tym świecie, że niektórzy ludzie nadal coś wymyślają, mówią lub piszą. Więc może należy się z tym zapoznać? Ot, choćby po to, aby stwierdzić czy warto było tracić czas na przeczytanie ich.Niektórzy myślą, że istniejemy, żeby się nudzić.Niektórzy umierają młodo, in­ni rodzą się starzy.