Niemała mądrość mądrze mówić, lecz naj­większa - mądrze czynić.


niemała-mądrość-mądrze-mówić-lecz-naj­większa- mądrze-czynić
andrzej maksymilian fredroniemałamądrośćmądrzemówićlecznaj­większa mądrzeczynićniemała mądrośćmądrość mądrzemądrze mówićlecz naj­większa mądrze czynićniemała mądrość mądrzemądrość mądrze mówićniemała mądrość mądrze mówić

Niemała mądrość mądrze mówić, lecz największa - mądrze czynić. -Andrzej Maksymilian Fredro
niemała-mądrość-mądrze-mówić-lecz-największa-mądrze-czynić
Na przyjęciu powinno się jeść mądrze, ale niezbyt dużo, i mówić dużo, ale niezbyt mądrze. -William Somerset Maugham
na-przyjęciu-powinno-ę-ść-mądrze-ale-niezbyt-żo-i-mówić-żo-ale-niezbyt-mądrze
Być ro­zum­nym to naj­większa cno­ta, a mądrość po­lega na tym, by mówić prawdę i postępo­wać god­nie z na­turą, słuchając jej głosu. -Heraklit z Efezu
być-ro­zum­nym-to naj­większa-cno­-a mądrość-po­lega-na tym-by mówić-prawdę-i postępo­wać-god­nie-z na­turą-słuchając-jej
Życie jest prowizorium, lecz powinno być mądrze urządzone. -Karol Irzykowski
Życie-jest-prowizorium-lecz-powinno-być-mądrze-urządzone